Disclaimer

Informatie over de inhoud van deze website

Sign Match wijst u ten aanzien van de website op het volgende:

  • De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Sign Match. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sign Match. Deze toestemming is niet benodigd wanneer er sprake is van persoonlijk, niet commercieel gebruik.

  • De op deze website getoonde informatie wordt door Sign Match met constante zorg en aandacht samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

  • De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Sign Match behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

  • Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Sign Match, deze zijn alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Sign Match is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites die niet door hen worden onderhouden.

  • Sign Match sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.